حیدری
کسب مقام اول استانی مسابقات قران (بخش قرائت تحقیق) در قسمت اساتید و کارکنان توسط استاد حیدری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر