قابل توجه دانشجویان :جهت حضور در جلسه امتحانات قابل توجه دانشجویان گرامی:

*-حضور دانشجویان در امتحانات فقط با ارائه گزارش 428 (کارت ورود به جلسه) امکان پذیر میباشد. باید قبل از برگزاری امتحانات کلیه بدهی شهریه خود را واریز نموده تا در اخذ کارت آزمون مشکلی نداشته باشند.

*- قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر : در ترمی که مشروط گردند و یا مرخصی تحصیلی گرفته باشند کل شهریه را می بایست دانشجو پرداخت نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر