جلسه دوره مقدماتی بسیج پایگاه مقاومت شهید شهریاری دانشگاه پیام نور با حضور جناب سروان باقری ، فرمانده حوزه بسیج ادارات شهرستان طبس
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر