برگزاری امتحانات ترم تابستان در ساختمان مجتمع ازمایشگاهی و تحقیقاتی قابل توجه دانشجویان عزیز : امتحانات ترم تابستان در سالن اجتماعات مجتمع آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه واقع در میدان معلم جنب تامین اجتماعی برگزار خواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر