1
يكشنبه 1 شهريور 1394 قابل توجه دانشجویان سال آخر

دانشجویان عزیز:
جهت تکمیل پرونده ؛ اصل گواهینامه دیپلم و پیش دانشگاهی و تاییدیه تحصیلی الزامی می باشد. لذا برای دریافت اصل مدارک تحصیلی به مدارس محل تحصیل خود مراجعه نمایید. درضمن دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه با ارائه کارت دانشجویی معتبر و نامه اشتغال به تحصیل می توانند اصل مدارک را از مدارس محل تحصیل خود دریافت نموده و به دانشگاه تحویل دهند
همچنین دانشجویان عزیز جهت دریافت تاییدیه تحصیلی می توانند به دفتر پیشخوان دولت واقع در خیابان واعظ - نبش واعظ1 - روبروی بانک توسعه تعاون مراجعه نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر