دوشنبه 29 آبان 1391
 
نام و نام خانوادگی                 تحصیلات        سمت           داخلی تماس
اعظم
جعفریان مقدم
لیسانس بهداشت حرفه ای کارشناس مسئول خدمات آموزشی،پژوهشی

116
سمیه سنگکی فوق لیسانس
زبان و ادبیات فارسی
کارشناس آموزش
مسئول دفتر ریاست

کارشناس رشته ی حقوق
111
نجمه سادات طلایی مقدم فوق لیسانس ادبیات کودک و نوجوان کارشناس آموزش
 
کارشناس گروه رشته های حسابداری و مدیریت (تمامی گرایش ها )
116
خانم صادقپور لیسانس کتابداری کارشناس آموزش
مسئول کتابخانه
کارشناس گروه رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره
116
فاطمه امینی فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس فناوری اطلاعات و کامپیوتر
کارشناس آموزش


کارشناس گروه رشته های علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، مترجمی زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات فارسی
116
محمد ابراهیم زاده لیسانس  حسابداری کارشناس اموزش
مدیریت و برنامه ریزی کلاسها
کارشناس گروه  دروس عمومی
115
سیدغلامرضا کمیلی لیسانس حسابداری کارشناس اموزش


کارشناس رشته رشته های کامپیوتر- فناوری اطلاعلات -  مهندسی صنایع شیمی محیط زیست
رابط حراست
114

 
امتیاز دهی