اولین سوگواره عکس عاشورایی قابل توجه دانشجویان عزیز:

انجمن هنری پیام هنر دانشگاه پیام نور مرکز طبس برگزار می کند:
اولین مسابقه عکاسی عاشورایی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر