بازدید دکتر امیرحسنخانی نماینده محترم مردم طبس فردوس بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور مرکز طبس

جلسه دکتر امیرحسنخانی با سرپرست و کارکنان دانشگاه پیام نور طبس

حیدری سرپرست دانشگاه پیام نور ضمن ارائه گزارش عملکرد دانشگاه، پیرامون مشکلات دانشگاه و مطالبات دانشگاهیان را مطرح کرده که دکتر امیرحسنخانی با ارائه راهکار ها، راه های برون رفت از موانع موجود را بازگو کرد و قول مساعدت و همکاری داد.

ضمنا در آخر از محل برگزاری کلاس ها و آزمایشگاه این مجموعه بازدید کرد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر