شرکت در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان قابل توجه کلیه دانشجویان
به مناسبت برگزاری راهپیمایی یو م الله 13 آبانماه کلاسهای یک شنبه مورخ 97/08/13 **فقط ساعت 12-10 ** برگزار نخواهد شد
از اساتید و دانشجویان محترم دعوت می شود در مراسم مذکور که ساعت 9/45 صبح شروع خواهد شد شرکت فرمایید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر